Raideliikenne Suomessa

Rautatieliikenne on markkinaehtoista ja julkinen palvelu. Tavaraliikenne sekä ratojen rakentaminen ja kunnossapito ovat jo nyt vapaasti kilpailtua toimintaa. Matkustajaliikenteessä valtiolla ja VR:llä on yksinoikeussopimus, jolla varmistetaan matkustajaliikenteen toimivuus koko maassa eli niillä rataosilla, joilla se ei muuten olisi taloudellisesti kannattavaa.

Veturimiesten liiton kokoamaa aineistoa henkilöliikenteen kilpailuttamisesta löytyy TÄÄLTÄ.

Liikenne koostuu kolmesta osasta: markkinaehtoisesta liikenteestä, liikenne- ja viestintäministerön ostamasta ostoliikenteestä sekä VR:lle yksinoikeussopimuksen perusteella määrätystä velvoiteliikenteestä. Markkinaehtoiset, ostetut ja velvoiteliikenteen rataosuudet sekä niissä vuonna 2016 tapahtuvat muutokset.


Klikkaa kuva suuremmaksi.


Klikkaa kuva suuremmaksi.

  • Hallitusohjelman mukaisesti ostopalvelujen määrärahoista leikataan 12,3 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa isoja vähennyksiä ostoliikenteen vuoroihin
  • VR:n liikennevelvoitetta kasvatetaan yksinoikeussopimuksen enimmäismäärään, 20 miljoonaan euroon
  • Osa muuten lakkaavista ostoliikenteen vuoroista siirretään VR:n velvoiteliikenteeseen
    • Joensuu-Nurmes, Joensuu-Varkaus, Keuruu-Tampere, Seinäjoki-Jyväskylä
  • Velvoiteliikenteeseen kuuluu mm. säännöllinen yöjunaliikenne

Suomen ensimmäinen rautatie valmistui 1862 Helsingin ja Hämeenlinnan välille. Sen jälkeen rataverkko on laajentunut lähes koko maahan. Tässä osassa käydään läpi Suomen raideliikenteen faktoja numeroina, lukuina ja taulukoina.

Nykyään raideliikenne on keskeinen osa Suomen matkustaja- ja tavaraliikennettä. Tavaraa liikkuu raiteilla lähes 40 miljoonaa tonnia ja matkoja tehdään lähes 200 miljoonaa kappaletta. Raideliikenne on ekologista ja turvallista. Lisäksi se on erittäin luotettavaa.

Havainnekuva Suomen rataverkostosta. Klikkaa tästä linkistä auki havainnekuva
Suomen rataverkostosta.

 

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty: 20.3.2018