Töissä raiteilla

Raideliikenteen palveluksessa työskentelee yli 10.000 ammattilaista. Rautatieammateilla on pitkä ja hieno historia. Raideammateissa työt ja tehtävänkuvat ovat vuosien varrella muuttuneet, mutta perusajatus on säilynyt. Raiteilla työskentelevien korkea ammattitaito varmistaa turvallisen rautatieliikenteen.

Tänäkin päivänä raideliikenteessä työskennellään kymmenissä eri ammateissa ja lukuisten eri työehtosopimusten alla. Ajan saatossa myös alalla toimivien yritysten eri hallintamuotoja on ollut ja on edelleenkin useita. Erityisesti viime vuosikymmeninä ala on kokenut suuria muutoksia, jotka jatkuvat edelleen. Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja unionin yhtenäiseen rautatiealueeseen tähtäävä politiikka ovat muuttaneet alan sääntelyä. Tällä on ollut vaikutusta niin alalla käytävään kilpailuun kuin Suomessa 1800-luvulta liikennettä harjoittaneen Valtionrautateiden kehitykseen. Se muuttui 90-luvulla ensin valtion keskusvirastosta liikelaitokseksi ja lopulta valtion omistamaksi osakeyhtiöksi. Samaan aikaan Helsingissä raitioliikenteen operointi on säilynyt liikelaitosmuodossa. 

Kaikilla näillä muutoksilla on ollut vaikutuksia raiteilla tehtävään työhön. Tuohon kehitykseen, raiteilla kohdattaviin tehtävänkuviin, alan koulutukseen sekä julkisiin ja muihin alan toimijoihin pääset tutustumaan näillä sivuilla. Katso myös videolta, miten IC27 kulkee Rovaniemeltä Helsinkiin.

Sivu päivitetty: 24.3.2018