VR vaunuostoksilla: Yli 50 miljoonaa euroa ja 150 henkilötyövuotta

Kotimaan junamatkustus kääntyi selvään kasvuun 2016 keväällä hintojen laskun ja reittinopeutusten seurauksena. VR:n mukaan matkamäärä on kasvanut tänä vuonna jo lähes 10% ja useilla pääreiteillä yli 20 %.

- Täyttöaste on jo yli 40% ja suosituimmilla vuoroilla selvästi yli 70%. Kysynnän kasvu on kääntänyt matkustajaliikenteen liikevaihdon ja tulostason nousuun.

VR vastaa jatkuvaan kysynnän kasvuun tilaamalla 20 uutta kaksikerroksista Intercity-päivävaunua Otanmäestä, Transtechin vaunutehtaalta. Tehdyn tilauksen arvo on yli 50 miljoonaa euroa. VR käyttää hankintaan aiemman vaunutilauksen yhteydessä sovittuja optioita.

Yhdessä vaunussa on 113 istumapaikkaa, joten hankinta tuo lähes 2300 lisäpaikkaa juniin. Uudet vaunut tulevat liikenteeseen vuoden 2019 aikana ja niitä ohjataan nimenomaan kysytyimmille kaukoliikenteen vuoroille.

- Mahdollistamme junaliikenteen kasvun tulevaisuudessa investoimalla merkittävästi lisäkapasiteettiin. Nykyinen rataverkko ei juurikaan mahdollista vuoromäärien lisäämistä ruuhka-aikoina, mutta olemassa olevia junia voidaan vielä kasvattaa, matkustajaliikenteen johtaja Maisa Romanainen kertoo.

Hankinta jatkaa VR:n kaukoliikennekaluston vuonna 1997 alkanutta uudistamisohjelmaa, jonka aikana kaksikerroksiseen vaunukalustoon on investoitu yhteensä noin 640 miljoonaa euroa. Viimeksi kesällä liikenteeseen saatiin yhteensä 1700 lisäpaikkaa IC ohjausvaunujen myötä. Nyt kaupallisen liikenteen reittiväleillä pystytään liikennöimään 200 km/h nopeuksilla rataverkon kunnon salliessa. Yhtenäistä kalustoa voidaan käyttää tehokkaasti koko rataverkostolla.

Tämän tilauksen lisäksi VR:llä on käynnissä sekä ravintolavaunujen että Ekstra-luokan vaunujen sisustuksen ja konseptin uudistus matkustusmukavuuden lisäämiseksi. Yhteensä kotimaan kaukoliikenteen nopeassa liikenteessä kulkee 219 IC-vaunua ja 17 Pendolinoa, joilla ajetaan päivittäin 159 vuoroa.

- VR:n vaunutilauksella on tehtaallemme merkittävä työllistämisvaikutus, Transtech Oy:n toimitusjohtaja Lasse Orre toteaa.

Hankinnan työllisyysvaikutus on noin 150 henkilötyövuotta. Uusien vaunujen tuotanto alkaa ensi vuoden aikana.

- Olemme tyytyväisiä valmistamiemme vaunujen vastaanottoon. Matkustajat ovat antaneet niistä hyvää palautetta, esimerkiksi niiden esteettömyydestä.

JULKAISTU 31.8. 2017

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus