VR Track mukaan rakentamaan Raide-Jokeria

Raide-Jokerin johtoryhmä esittää projektin rakentamisesta vastaavaksi osapuoleksi ryhmittymää Jokeri, johon kuuluvat VR Track Oy ja YIT Rakennus Oy.

Raide-Jokerin johtoryhmän esitys urakoitsijavalinnasta menee vielä Helsingin ja Espoon kaupunkien päätettäväksi. Helsingissä päättävänä tahona on HKL:n johtokunta, joka käsittelee esitystä kokouksessaan 26.10. Espoossa asiasta päättää teknisen toimen johtaja.

Esitettävän urakoitsijaosapuolen jättämä tarjous oli kaikista kolmesta tarjouksesta kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksensa jättivät lisäksi ryhmittymä Kehäratikka, johon kuuluvat Destia Oy ja Destia Rail Oy sekä ryhmittymä, johon kuuluvat Lemminkäinen Infra Oy ja Eltel Networks Oy. Skanska Infra Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n muodostama ryhmittymä vetäytyi kilpailusta heinäkuussa.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Siinä tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä. Suunnittelijaosapuoleksi valittiin kesäkuussa Ramboll Finland Oy:n, Sito Oy:n ja VR Track Oy:n muodostama ryhmittymä.

Urakoitsijan mukaantulon jälkeen projektissa käynnistyy kehitysvaihe, jossa kaikki kolme osapuolta suunnittelevat ja kehittävät rakentamisprojektin sisältöä. Samalla tarkentuvat projektin kustannukset ja aikataulu. Noin vuoden kestävän kehitysvaiheen jälkeen siirrytään totutusvaiheeseen, jolloin rata rakennetaan. Alustavan arvion mukaan rataa päästään rakentamaan alkuvuonna 2019.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Se tuo mahdollisuuksia rakentaa huomattava määrä uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen.

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus