VR Track mukaan Raide-Jokerin suunnitteluun

Raide-Jokerin johtoryhmä esittää projektin suunnittelusta vastaavaksi osapuoleksi VR Track Oy:n, Sito Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostamaa ryhmittymää. Tiedotteen mukaan Raide-Jokerin urakoitsijasta puolestaan on käynnistymässä tarjouskilpailu, johon johtoryhmä päätti esittää kaikkia neljää osallistumisilmoituksen jättänyttä ehdokasta.

Raide-Jokerin johtoryhmän esitys suunnittelijavalinnasta on menossa vielä kesäkuun aikana Helsingin ja Espoon kaupunkien päätettäväksi. Helsingissä päättävänä tahona on HKL:n johtokunta ja Espoossa teknisen toimen johtaja.

Esitettävän suunnittelijaosapuolen jättämä tarjous oli kaikista kolmesta tarjouksesta kokonaistaloudellisesti edullisin. Tarjouksensa jättivät lisäksi ryhmittymä Täyskäsi, johon kuuluvat Destia Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Saanio & Riekkola Oy, Finnmap Infra Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Ympäristö Oy ja Arkkitehtitoimisto CJN Oy sekä ryhmittymä Raideri, johon kuuluvat Pöyry Finland Oy, WSP Finland Oy ja Ratatek Oy.

Raide-Jokerin urakoitsijaksi ehdolla neljä ryhmittymää

Raide-Jokerin urakoitsijan hankinnassa on seuraavaksi alkamassa tarjouskilpailu, johon on ilmoittautunut neljä ryhmittymää:

ryhmittymä Jokeri, johon kuuluvat VR Track Oy ja YIT Rakennus Oy,
ryhmittymä Kehäratikka, johon kuuluvat Destia Oy ja Destia Rail Oy (alihankkijana Electric Power Finland Oy),
ryhmittymä Skanska I&T, johon kuuluvat Skanska Infra Oy ja Skanska Talonrakennus Oy (alihankkijana Komsor Oy) ja
ryhmittymä, johon kuuluvat Lemminkäinen Infra Oy ja Eltel Networks Oy.

Raide-Jokerin johtoryhmä esittää nyt käynnistyvään tarjouskilpailuun kaikkia neljää ehdokasta. Valinta edellyttää vielä molempien kaupunkien erillisiä päätöksiä. Päätökset ehdokkaista tekevät HKL:n toimitusjohtaja ja Espoon teknisen toimen johtaja. Neljästä ehdokkaasta valitaan syksyllä urakoitsija toteuttamaan Raide-Jokeri-linjan rakentamista.

Raide-Jokeri-linja toteutetaan allianssimallilla. Siinä tilaaja, suunnittelija ja urakoitsija integroidaan yhdeksi yhteiseksi organisaatioksi. Kaikkien sopimusosapuolten on noudatettava toiminnassaan avoimuutta ja pyrittävä yhteistyöhön siten, että kaikki voittavat tai häviävät yhdessä.

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja matkustusmukavuutta. Se tuo myös mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja nopean raideyhteyden varteen. Linja tulee korvamaan nykyisen runkobussilinjan, 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja.

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus