VR Track laajentaa raitioteiden ja metron sähkökunnossapitoon

Helsingin kaupungin liikelaitos HKL on solminut sähkökunnossapitosopimuksen VR Trackin kanssa raitioteiden ja metron sähkönsyöttöasemista. Sopimuskausi alkoi 1.1.2018 ja kestää vuoden 2021 loppuun.

Sopimus pitää sisällään HKL:n raitioteiden ja metron syöttöasemien, sähköbussien latausasemien sekä linja-auto-, metro- ja raitiotievarikoiden 10 kV-, 20 kV- ja DC-järjestelmien kunnossapidon. Hankkeessa operoitavia kohteita on maantieteellisesti pienellä alueella erittäin paljon: mm. muuntamoita ja sähkönsyöttöasemia löytyy yhteensä yli 80.

VR Trackillä on vahva tausta sähkökunnossapidosta junaliikenneinfrassa. Nyt solmittu sopimus on hieno päänavaus kasvavalla markkinalla raitioteiden kunnossapidossa.

– Sähkö- ja automaatiojärjestelmien kunnossapito on osaamisemme ydintä. Metrot ja raitiotiet ovat hyvin lähellä perinteikästä osaamistamme junaliikenneinfrassa ja on hienoa päästä laajentamaan toimintaamme voimakkaammin kaupunkiympäristöön, VR Trackin kunnossapidon johtaja Mauri Heinämäki sanoo

Uuden aluevaltauksen ja asiakkuuden myötä yhtiö tarjoaa palveluja koko infran elinkaarelle kaikessa kiskoliikenteessä.

– Laajentuminen raitioteiden ja metron sähkökunnossapitoon tarkoittaa koko ketjun haltuunottoa: olemme jo ennestään vahva toimija modernin raitiotien suunnittelussa ja rakentamisessa. Lisäksi osaamistamme on hyödynnetty Länsimetrossa mm. sähkösuunnittelussa. Kunnossapidon tuominen mukaan tähän vahvistaa asemaamme kokonaisvaltaisena kiskoliikenteen osaajana, VR Trackin kunnossapidon myyntipäällikkö Jani Hauskamaa kertoo.

JULKAISTU 19.1. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus