VR Group vahvassa kasvussa

VR Groupin vahva liikevaihto- ja tuloskehitys on jatkunut kaikissa liiketoiminnoissa vuoden 2017 kolmannen kvartaalin aikana.

- Kehittämistoimenpiteet ovat purreet hyvin ja operatiiviset avainmittarit ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Panostamme jatkossa asiakaslähtöisyyden kehittämiseen, kasvuun sekä toimintojen tehostamiseen, toimitusjohtaja Rolf Jansson sanoo.

Matkustajaliikenteen liikevaihto kasvoi 10,2 prosenttia 410,4 (372,5) miljoonaan euroon tammi−syyskuussa. Matkustajaliikenteessä matkamäärät kasvoivat 11,3 prosenttia 93,4 (83,9) miljoonaan matkaan. Junaliikenteen osuus matkoista oli 63,0 (59,8) miljoonaa matkaa, kasvua 5,3 prosenttia ja autoliikenteen osuus 30,4 (24,1) miljoonaa matkaa, kasvua 26,4 prosenttia.

Kaukoliikenteen matkamäärien kasvua vauhdittivat säästölippujen saatavuuden lisääminen kesäksi sekä onnistunut sarjalippukampanjointi elo−syyskuussa. Sarjalippujen myynti kasvoi kampanjan aikana peräti 81 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

- Kasvanutta kysyntää tuettiin aktiivisesti. Kesäkuussa lisättiin kaupalliseen liikenteeseen 43 viikkovuoroa lähinnä pääradalle ja sovitettiin yöjunien aikatauluja paremmin yhteensopiviksi Helsinki−Vantaan lentoliikenteen kanssa.

- Aikataulukaudella, joka alkaa 10.12., lisätään Helsingin ja Turun välille 12 junavuoroa viikossa sekä Turun ja Tampereen välille 10 uutta junavuoroa viikossa. Syyskuussa kerrottiin säästölippujen 10 prosentin hinnan laskusta, joka astuu voimaan 20.11. 2017.

Pitkään jatkunut matkamäärien kasvu on johtanut päätökseen investoida uuteen matkustajaliikenteen kalustoon, sillä uusimmatkin, vuonna 2017 toimitetut ohjausvaunut ja sitä kautta 1 700 uutta asiakaspaikkaa kaukoliikenteessä ovat käytössä. VR tilasi elokuussa 20 uutta kaksikerrosvaunua. Tilatut vaunut tuovat lähes 2 300 uutta asiakaspaikkaa kotimaan kaukoliikenteeseen vuonna 2019. Vaunutilauksen arvo on yli 50 miljoonaa euroa. Nopeasti kasvavien matkamäärien ja avainreittien kapasiteettipulan vuoksi yhtiö päätti palauttaa käyttöön 18 yksikerrosvaunua vuoden 2018 aikana.

Matkustajaliikenteen asiakastyytyväisyys on kauden aikana tehtyjen kyselyiden mukaan erinomaisella tasolla.

VR Transpointin kuljetusmäärät kasvussa

VR Transpointin liikevaihto kasvoi 2,2 prosenttia ja oli 290,8 (284,6) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Kuljetusmäärät nousivat yhteensä 5,6 prosenttia 32,1 (30,4) miljoonaan tonniin. Talouden hyvä vire on näkynyt kuljetusmäärissä. Kotimaan ja kansainvälisen junaliikenteen volyymit ovat kehittyneet suotuisasti.

Elokuussa käynnistyneet Äänekosken biotehtaan tuotekuljetukset toteutetaan moderneilla Sr3-sähkövetureilla sekä uusilla selluliikenteeseen räätälöidyillä Hains-vaunuilla. Toiminta-malli on kustannustehokas, toimintavarma ja ympäristöystävällinen. Idän volyymit ovat vuoden aikana kasvaneet. Niitä ovat nostaneet Nord Stream 2 -putkikuljetukset, vahvat transitoliikenteen raaka-ainevirrat sekä kasvava metsäteollisuustuotteiden vienti.

Kansainvälisessä maantieliikenteessä kasvukehitys on ollut voimakkainta Venäjän liikenteessä, jossa kapasiteetti oli täydessä käytössä. Kotimaan maantielogistiikan kuljetusten kysyntä oli vakaata ja varastoliiketoiminta oli selvässä kasvussa.

VR Track voitti tärkeitä urakoita

VR Trackin liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia ja oli 216,4 (207,3) miljoonaa euroa tammi−syyskuussa. Kauden tärkeimpiä tapahtumia olivat ratakunnossapitoalue 4:n urakkavoitto ja Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteyksiin liittyvän ratahankkeen valmistuminen aikataulussa. Suunnitteluliiketoiminta otti merkittävän askeleen Ruotsissa voitettuaan monivuotisen puitesopimuksen Trafikverketin kanssa.

Liikennevirasto vahvisti lokakuussa käyttävänsä kunnossapitoalue 1:n radan ja turva-laitteiden kunnossapitourakan vuoden mittaisen option koskien vuosia 2019−2020. VR Track on voittanut Helsingin kaupungin liikennelaitoksen tarjouskilpailun Raide-Jokerin rakentamisesta yhdessä YIT:n kanssa lokakuussa. Hanke toimitetaan allianssimallilla vuosina 2017−2023.

Koko hankkeen kustannusarvio ilman kalustoa ja varikoita on noin 275 miljoonaa euroa, josta rakentamiskustannusten osuus on noin 225 miljoonaa euroa ja VR Trackin osuus tästä noin puolet. Kesäkuussa Raide-Jokerin suunnittelijaksi valittiin VR Trackin, Sito Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

JULKAISTU 30.10. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus