Virasto: VR ei ole toiminut kilpailulain vastaisesti

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on poistanut käsittelystä logistiikkayhtiö Easmar Logistics Oy:n VR-Yhtymä Oy:stä tekemän toimenpidepyynnön. Viraston tiedotteen mukaan Easmar Logistics Oy pyysi vuonna 2014 virastoa tutkimaan epäiltyä määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä Suomen ja Venäjän välisissä rautatiekuljetuksissa.

Virasto on selvittänyt asiaa kirjallisin ja suullisin selvityksin Easmarilta, VR:ltä ja alan muilta toimijoilta. Selvitysten perusteella Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoo, ettei VR ole toiminut asiassa kilpailulain vastaisesti, joten selvitystä ei ole tarpeen jatkaa. Lisäksi Easmar on itse peruuttanut toimenpidepyyntönsä.

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus