Vihreät: Hallituksen mallissa ei ole kyse aidosta kilpailusta

Kansanedustaja Jyrki Kasvi (vihr.) muistuttaa eduskunnan välikysymyskeskustelussa, että rautatieverkko on valtakunnan selkäranka. Hän piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron.

- Jo vilkaisu Suomen karttaan todistaa, miten kauaskantoisia päätöksiä 1800-luvun loppupuolella, Suomen suuriruhtinaskunnassa tehtiin.

- Suomen tasavallan kasvukeskukset sijaitsevat edelleen suuriruhtinaskunnassa rakennettujen ratojen varrella. Sen sijaan rataverkon katveeseen jääneet paikkakunnat ovat taantuneet. Nyt junaliikenteestä tehtävillä päätöksillä on vähintään yhtä kauaskantoiset seuraukset.

Kasvin mukaan hallitus etsii vastausta VR:n haasteisiin henkilöjunaliikenteen avaamisesta kilpailulle.

- Mutta vaikka kilpailu on usein ihan käyttökelpoinen työkalu, se ei saa olla ideologinen itsetarkoitus. Hallituksen toiminnan arviointi on vaikeaa, koska junaliikenteen rakennemuutos toteutetaan hallituksen päätöksellä, eduskunnan koskematta tai sotkematta. Välikysymys oli ainoa keino saada asia ylipäätään eduskunnan esityslistalle.

- Hallitus on salannut selvitykset päätöksensä taustalla. Ilman median tietopyyntöjä joutuisimme käymään tämän keskustelun pelkkien arvailujen varassa. Nyt tilannekuva on epäselvä, sillä selvitykset ovat ristiriitaisia ja VR:n tiedot on niistä poistettu.

Avoimuus ja parlamentarismi ovat joutaneet romukoppaan

Kasvi muistuttaa, että hallituksen mallissa ei ole edes kyse aidosta kilpailusta.

- Käytännössä valtakunnallinen - valtiollinen - monopoli korvattaisiin alueellisilla - yksityisillä - monopoleilla. Matkustaja ei voisi valita - palvelun laadun, saatavuuden ja hinnan perusteella - minkä operaattorin junilla hän matkustaa.

- Paikallisen monopolin valtiolta ostanut junaoperaattori tekisi tuloksensa kustannuksia karsimalla, ei palvelua kehittämällä. Ei yksityisellä yrityksellä ole velvollisuutta ajatella kokonaisuutta, vain osakkeenomistajien etua.

Kasvi muistuttaa, että kun asiantuntijaselvitykset eivät vastanneet aatetta, ne saivat väistyä.

- Hallituksen kilpailutuspäätöksen ideologisuudesta kertoo se, miten hallitus on sivuuttanut ja salannut juuri ne selvitykset, joiden mukaan valittu kilpailutusmalli ei lisäisi liikennettä, ei juuri laskisi lipunhintoja eikä toisi valtiolle lisätuloja.

- Sen sijaan hallituksen valitsemassa VR:n pilkkomismallissa on riski, että valtion omistuksen arvo romahtaa, valtion menot kasvavat ja lippujen hinnat nousevat vähän liikennöidyillä reiteillä.

Kasvin mukaan Sipilän (kesk.) hallituksen ideologisena liimana on kauna julkista palvelutuotantoa kohtaan.

- On sitten kyse Postista, sotesta, liikenneverkosta, Yleisradiosta tai junaliikenteestä. Ne pitää yhtiöittää, kilpailuttaa, näivettää tai myydä.

- Sen sijaan asiantuntijaselvitykset hallitus kyllä teettää ilman kilpailua, etenkin silloin, kun aiemmat selvitykset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta.

JULKAISTU 3.10. 2017

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus