"Uusi liitto pystyy tarjoamaan jäsenistölleen parempaa edunvalvontaa kuin liitot itsenäisinä"

Rautatievirkamiesliiton ja Veturimiesten liiton yhdistymisselvityksen neuvotteluryhmä kokoontui kolmannen kerran syyskuun alussa. Selvitysmies Risto Elonen esitteli RVL:n ja VML:n sääntöjen vertailun ja ohjausryhmä käsitteli mahdollisen uuden liiton talouden rakennetta.

Elonen totesi alustuksessaan, että yhdistymisselvitys tähtää kahden vahvan ammatti-identiteetin sekä merkittävän historian omaavien ammattiliittojen yhdistymiseen.

- Koska tarkoituksena on luoda kokonaan uusi ammattiliitto, niin kaikkia asioita ei voida toteuttaa aivan samalla tavalla kuin mahdollisesti yhdistyvissä liitoissa on aiemmin tehty, vaan mahdollisen uuden liiton toiminta rakennetaan molempien liittojen parhaimpien käytäntöjen pohjalta. Tulevan sääntötyön ja talouden suunnittelun pohjana on kuitenkin liittojen hallintojen tekemät linjaukset.

Selvitysmies Elosen mukaan säännöt määrittelevät uuden liiton toimintamallit. Niissä määritellään liiton päättävien toimielimien roolit, kokoonpanot, valintamenettelyt sekä monet muut toiminnan vaatimat raamit.

Neuvotteluryhmä kokoontuu seuraavan kerran 26.9. ja silloin käsitellään kummankin liiton näkemyksiä uusista säännöistä. Sääntöehdotuksen tulisi olla valmiina vuoden 2017 lopussa Patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkistukseen.

Ohjausryhmä käsitteli tulevan liiton alustavaa talousraamia.

- Uuden liiton toiminta on taloudellisten laskelmien perusteella mahdollista rakentaa taloudellisesti kestävälle pohjalle, vaikka mahdollisen uuden liiton jäsenmäärä ei ole nousemassa kovinkaan suureksi.

Lopuksi Elonen painotti, että liittojen hallitusten jäsenten rooli on erittäin tärkeä, jotta avoimista kysymyksistä ja neuvotteluryhmässä tehdyistä linjauksista keskustellaan avoimesti.

- Hallituksen jäsenten tulee omalta osaltaan huolehtia tiedottamisesta ammattiosastojen kokouksissa. Ilman aitoa sitoutumista ja sitouttamista ei päästä tavoitteeseen, joka on uuden ammattiliiton perustaminen. Pienetkin kysymykset on hyvä nostaa esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yhdistymisselvitys on käynnistetty siitä syystä, että uusi liitto pystyy tarjoamaan jäsenistölleen parempaa edunvalvontaa kuin selvityksessä mukana olevat liitot itsenäisinä kykenisivät. 

(Kuvassa Risto Elonen. Kuva Pekko Oksanen)

JULKAISTU 13.9. 2017

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus