"Tallinna-tunneli kytkisi arktiset alueet Euroopan ytimeen"

FinEst Link -projekti julkisti Helsinki–Tallinna-rautatietunnelin selvityshankkeen tulokset Tallinnassa keskiviikkona. Selvityksen mukaan tunneliyhteys toisi laajamittaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä alueen kaupungeille ja valtioille sekä koko Euroopalle.

- Yhdessä Rail Baltica -rautatiehankkeen ja Jäämeren radan kanssa Helsinki–Tallinna-tunneli yhdistäisi toteutuessaan arktisen alueen Suomen kautta Euroopan ytimeen. Tunneli voisi siis olla merkittävä hanke koko Suomen ja Euroopan, ei vain Helsingin ja Tallinnan kannalta, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) toteaa.

Ministeri osallistui julkaisutilaisuudessa päättäjien ja projektikumppaneiden paneeliin yhdessä muun muassa Viron liikenneministerin Kadri Simsonin ja Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren kanssa.

Berner korostaa arktisen alueen merkityksen kasvamista sekä pohjoismaiden että EU:n näkökulmasta.

- Toimivat liikenne- ja viestintäyhteydet ovat puolestaan edellytys arktisen alueen kestävälle kehittymiselle ja kasvulle.

Kevään aikana on tarkoitus arvioida selvityksen tuloksia yksityiskohtaisemmin ja miettiä muun muassa miten mahdollinen jatkotyö toteutettaisiin ja rahoitettaisiin.

FinEst Link -projekti on EU:n Interreg Central Baltic –ohjelman rahoittama selvityshanke. Hanketta on koordinoinut Uudenmaan liitto.

Hankkeesta löytyy lisätietoa mm. TÄÄLTÄ ja TÄÄLTÄ.

JULKAISTU 7.2. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus