Selvitys: Idän liikenteen haasteina tietojen siirtyminen, vaunujen tarkastukset ja vaihtotyöt

Liikenne- ja viestintäministeriön asettama selvityshenkilö lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola on kuullut eri osapuolten näkemyksiä rautateiden itäisen rajaliikenteen tilanteesta ja haasteista. Raportti selvityksestä on luovutettu ministeriölle.

Suomella on kansainvälisestä rautatieliikenteestä joulukuussa 2016 voimaan tullut sopimus Venäjän kanssa. Sopimus kattaa matkustaja- ja tavaraliikenteen sekä kuljetusyhtiöiden ja rataverkonhaltijoiden väliset suhteet. Sopimuksen mukaisesti kaikki rautatieraja-asemat avataan kaikelle liikenteelle.

Idän liikenteen haasteina ovat olleet muun muassa lähetys- ja rahtikirjatietojen siirtyminen, vaunujen vastaanotto- ja luovutustarkastukset sekä vaihtotyöt.

Selvityksessä ehdotetaan ratkaisuja joista osa on nopeasti toteutettavia ja osa mahdollistuu pidemmällä aikavälillä.

JULKAISTU 28.11. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus