SDP hallituksen kilpailutusmallista: Yhdenkään asiakkaan valinnanvapaus ei paranisi piiruakaan

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron välikysymyskeskustelussa pitänyt kansanedustaja Katja Taimela (sd.) toteaa, että toimiva raideliikenne on kasvun ja työllisyyden keskeinen veturi.

- Sen tuottamat palvelut ovat monille arjen sujuvuuden kannalta erittäin tärkeitä tänään ja tulevaisuudessa. Siitä tämän päivän keskustelussa on pohjimmiltaan kysymys.

- Olemme tulleet pisteeseen, jossa tarvitaan toimia, jotta Suomen rautatiejärjestelmä voisi palvella suomalaisia jatkossa. Hallituksen tekemät ostopalveluliikenteen leikkaukset toivat monelle seudulle epävarmuuden rautatieyhteyksien jatkosta. Kilpailu hinnoittelussa ja yhteyksien nopeudessa bussiyhtiöiden kanssa on tehnyt hyvää VR:n kehitykselle.

Taimela muistuttaa, että samalla osto- ja velvoiteliikenteen osalta ollaan jääty odottamaan hallituksen päätöksiä lähes kahdeksi vuodeksi.

- Kehityksestä huolimatta asiakkaiden keskuudessa on tällä hetkellä paljon tyytymättömyyttä junaliikenteeseen. Hallituksen päätös tarpeellisten lähijunayhteyksien lopettamisesta mm. Karjaalle on herättänyt jopa kansanliikkeen.

- Pääradan työmatkaliikenteessä aikataulumuutokset, jossa pikajunat ohittavat kaupunkeja pysähtymättä ja vaikkapa lähijunien lippujärjestelmän digitalisointi ovat monen matkustajan kokemuksen mukaan epäonnistuneita uudistuksia. Tässä on osansa omistajalla.

Pilkkominen kasvattaa hallintoa

Taimelan mukaan sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle ei avaudu, miten hallituksen esittämällä mallilla junaliikenteen määrä lisääntyy, lippujen hinta matkustajille laskee ja valtion ostoliikennekustannukset laskevat, jos VR pilkotaan palasiksi.

- Näin kasvatettaisiin hallintoa ja käytännössä kilpailutettaisiin nykyinen valtakunnallinen liiketoiminta alueellisesti, kuitenkin säilyttäen nykyisen tappiollisen liikenteen velvollisuudet uusilla toimijoilla.
Julkinen monopoli muuttuisi yksityisiksi alueellisiksi monopoleiksi, jolloin aidon kilpailun positiiviset vaikutukset jäisivät saavuttamatta. Yhdenkään asiakkaan valinnanvapaus ei paranisi piiruakaan.

- Uudet toimijat toimisivat nykyisellä kalustolla ja samalla, pääosin yksiraiteisella rataverkolla, joka on jo nyt monin paikoin ruuhkautunut ja korjausvelan vuoksi viivästyksien riivaama. Ainoaksi kilpailun tekijäksi tuntuu jäävän henkilökunta, ellei tavoitteena ole vain VR:n liikevoiton uudelleen jakaminen.

Salatut selvitykset kertovat päinvastaista kuin ministeri

Taimela pitää ministeri Bernerin (kesk.) esiin tuomia kansainvälisiä kokemuksia Suomeen sopimattomina.

- Olette painottanut, että avautuminen kilpailulle on tuonut lisää tarjontaa ja halvempia hintoja. Nämä maat joihin viittaatte ovat Suomea tiheämmin asuttuja sekä rataverkossa ja kalustossa on enemmän kapasiteettia.

- Haluatte kuitenkin vakuuttaa meille, että Suomeen osuvat kaikki kilpailutuksen hyödyt eikä yksikään haitoista, vaikka salatut selvitykset kertovat päinvastaista juuri valitsemastanne mallista. Olette ohjanneet selvitysten arviointia poliittisesti haluamaanne suuntaan.

Taimela syyttää Berneriä ideologiasta, joka ohittaa selvitysten faktat.

- Kuluttajalle ei tule kilpailutuksesta mitään uutta. Kustannusten kasvun myötä lippujen hinnat nousevat. Valtio menettää rahaa eikä mallinne ratkaise raideliikenteen tämän päivän ongelmia.

- Viime viikolla budjetin lähetekeskustelun yhteydessä totesitte, että Valtioneuvoston kanslialla on oikeus nimittää haluamansa henkilö junakilpailutuksen työryhmän jäseneksi. Niin on, mutta kyllä se oudolta näyttää, jos uudistusta kritisoinut - alansa johtava virkamies - vaihdetaan valmistelutyöryhmässä puoluetoveriinne, ministeri Lintilään (kesk.).

Kilpailu on jo tosiasia

Taimela toteaa, että kilpailu on jo tosiasia rautateillä

- Se on selvä asia eikä SDP kiellä sitä. SDP kuitenkin vastustaa huonoa omistajapolitiikkaa, jossa valtionyhtiö pilkotaan ja liiketoiminta huutokaupataan. Mikäli hallitus katsoo, että VR:n liiketoiminnan tekee joku muu paremmin, niin on Sipilän (kesk.) hallituksella peiliin katsomisen paikka omistajana.

- SDP kannattaa matkustajaliikenteen kilpailun avaamista vaiheittain ja huolellisesti harkiten. HSL:n kaupunkiliikenteestä olisi järkevää kerätä nyt kokemuksia ja niitä hyödyntäen olisi järkevää edetä. Hallitusti ja harkiten.

JULKAISTU 3.10. 2017

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus