Rataveron poisto voimassa vielä 2018

Hallitus esittää, että väylämaksujen puolitusta ja tavaraliikenteen rataveron poistoa jatkettaisiin vielä vuoden 2018 ajan. Esitys annettiin eduskunnalle 19. syyskuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö LVM kertoo tiedotteessaan, että väylämaksun yksikköhinta ja väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä puolitettiin vuosiksi 2015-2017.

- Sähkö- ja dieselvetoista tavaraliikennettä koskeva ratavero poistettiin niin ikään vuosiksi 2015-2017. Nämä päätökset tehtiin syksyllä 2014.

- Väylämaksun alentamisen ja tavaraliikenteen rataveron poistamisen tavoitteena on elinkeinoelämän kustannusten keventäminen.

LVM:n mukaan lennetun väylämaksun myötä alusliikenteelle ja sitä kautta elinkeinoelämälle syntyy noin 40 miljoonan euron kustannussäästö verrattuna tilanteeseen, jossa väylämaksu perittäisiin täysimääräisenä.

- Rataveron poisto vuosina 2015–2017 on alentanut rautatiekuljetusten kustannuksia arviolta 5–10 prosenttia, mikä on alentanut rautatiekuljetusten hintaa koko arvollaan.

- Esityksen taloudelliset vaikutukset valtiolle vuonna 2018 ovat noin 55 miljoonaa euroa.

Hallitus esittää, että vuonna 2018 käynnistetään neljä uutta kehittämishanketta: Kehä I Laajalahden kohta (20 milj. euroa), Länsimetron jatkeen liityntäliikennejärjestelyt (7 milj. euroa), Vuosaaren meriväylä (12,5 milj. euroa) ja Kokkolan meriväylä (45 milj. euroa).

Kehä I Laajalahden kohta -hanke liittyy Raide-Jokeri-pikaraitiotien toteuttamiseen. Raide-Jokeri on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä poikittaisista joukkoliikennehankkeista ja keskeinen toimenpide, jolla parannetaan kestävien kulkutapojen palvelutasoa. Hanke mahdollistaa Raide-Jokeri -hankkeen toteuttamisen suunnitelmien mukaisesti koko matkalle Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen. Määrärahatarve vuonna 2018 on 2 miljoonaa euroa.

Länsimetron jatkeen liityntäyhteydet -hankkeelle esitetään 7 miljoonan euron sopimusvaltuutta ja 7 miljoonan euron määrärahaa. Länsiväylä toimii Matinkylään ulottuvan Länsimetron liityntäliikenteen runkoreittinä. Länsimetron toinen vaihe Matinkylästä Kivenlahteen jatkaa raideliikenteeseen tukeutuvaa maankäytön kehityskäytävää Lounais-Espooseen.

JULKAISTU 19.9. 2017

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus