Rataverkon sähköturvallisuus ei heikkene lakon aikana

Liikenneviraston mukaan Sähköliiton lakon vaikutukset voivat näkyä Etelä-, Länsi, Itä- ja Pohjois-Suomen rataverkon alueilla virka-ajan ulkopuolisissa vian- ja vaurionkorjaustilanteissa.

- Mikäli tällainen tilanne syntyy, ei korjaustoimenpiteitä saada välttämättä käyntiin kuin vasta seuraavassa arkivuorossa.

Suurempien vaurioiden tai vikojen osalta saattaa olla viivettä riittävien resurssien paikalle saamisessa kullakin kunnossapitoalueella. Tällaisissa tapauksissa Liikennevirasto pyrkii selvittämään muiden resurssien hyödyntämismahdollisuuksia mahdollisten vaurioiden turvalliseen ja nopeaan korjaamiseen tapauskohtaisesti.

- Rataverkon sähköturvallisuus ei heikkene lakon taikka muiden toimien aikana. Ainoastaan mahdollisten vikojen ja vaurioiden korjausaika saattaa olla normaalia pidempi. Tästä puolestaan saattaa seurata rataverkon käytettävyyteen poikkeamia.

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus