Puheenjohtaja: Veturimiehet vastustaa valtion omaisuuden sosialisointia

Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki toi Ylen Aamu Tv:ssä tiistaina esille oman mallinsa, kuinka edetä rautateiden kilpailukiistassa. Mallissa toteutettaisiin jo olemassa olevaa toimintatapaa, jolloin oikeaa kilpailua, ja mikä tärkeintä, uutta liikennetarjontaa todella syntyy.

Palomäen mallissa alueellista kuntien ja valtion järjestämää ostoliikennettä hoitamaan perustetaan erillinen kalustoyhtiö, joka hankkii oman kalustonsa, kuten HSL on hankkinut.

- Tämän ostoliikenteen lisäksi yhtiö hoitaa markkinaehtoista liikennettä halujensa ja kykyjensä mukaan, mutta yhtiölle tulisi velvoiteliikenne eli siis se osa alueen liikenteestä, joka tapahtuu hiljaisilla rataosilla. Tässä mallissa liikenne tapahtuisi siis omalla kalustolla ja todellista kilpailua syntyisi niin hinnoilla kuin tarjonnalla. Uusia yksinoikeussopimuksia ei haluta raiteille vaan useita toimijoita omalla kalustollaan käyttämään samoja raiteita.

Ministeri Bernerin mallissa nykyinen VR:n kalusto annettaisiin erillisen kalustoyhtiön kautta vuokrattavaksi uusille toimijoille ilman, että kalusto lisääntyisi tai todellista kilpailua syntyisi.

- Syntyisi vain uusia monopoleja uusille alueille. Lisäksi Bernerin mallissa valtion omaisuus ikään kuin sosialisoidaan. Tätä veturimiesten mielenilmaus vastustaa.

- Kaluston saatavuus ei ole este ratkaista tätä kalustoyhtiökiistaa, HSL on ostanut oman kaluston, VR:lle tulee koko ajan lisää kalustoa niin ulkomaisilta kuin kotimaisilta toimittajilta ja uusin rautatieyhtiö Fenniarail on ostanut itselleen oman kaluston.

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus