Pääjohtaja: Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle ei jää kiinni Liikennevirastosta

Rata2018-seminaari kokosi lähes 900 rautatieasiantuntijaa Turkuun. Avauspuheenvuoron pitänyt Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman korosti rautateiden merkitystä kilpailukykyä ruokkivan liikennejärjestelmän rakennuspalikkana.

- Rautatieliikenne on keskeinen ja tärkeä osa liikennejärjestelmäämme, jonka sujuvuus ja tehokkuus vaikuttavat päivittäin kansalliseen kilpailukykyyn ja kansalaisten hyvään arkeen.

- Käymme asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa jatkuvaa keskustelua rautatieliikenteen kehittämistarpeista ja kaikkiin käynnissä oleviin hankkeisiimme sisältyy tavoitteita elinkeinoelämän kuljetusten parantamiseksi.

Liikenneviraston viime aikoina toteuttamat ratahankkeet ovat onnistuneet hyvin. Esimerkiksi Äänekosken biotuotetehtaan ratayhteys valmistui ennätystahtiin ja päivälleen aikataulussa. Yhdentoista vuoden ja 880 M€:n investointi Seinäjoki­-Oulu -välillä valmistui viime vuoden lopussa aikataulussaan ja budjetissaan. Rataosa, joka on yksi maamme tiheimmin liikennöityjä, on entistä turvallisempi ja takaa sujuvamman liikenteen, sillä mm. rataosuuden kaikki 105 tasoristeystä poistettiin.

Vuosille 2016-2018 myönnetyn korjausvelkarahoituksen myötä rataverkolla on nyt käynnissä normaalia enemmän radan kunnostustöitä.

- Tämä on aiheuttanut valitettavia junaliikenteen myöhästymisiä muun muassa pääradalla, mutta pitkällä aikavälillä kunnostustyöt varmistavat junaliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden.

- Rataverkon kunnon säilyminen edellyttää riittävää kunnossapidon rahoitusta jatkossa. Yhteisenä eurooppalaisena tavoitteena on lisätä liikennettä radoilla - tähän kannustaa jo Pariisin ilmastosopimus. Päästötavoitteiden kannalta rautatiekuljetusten tulee olla kilpailukykyisiä ja toimivia.

Parhaillaan valmistellaan rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista. Tavoitteena on parantaa rautatieliikenteen palvelutasoa ja asiakaslähtöisyyttä sekä kasvattaa junaliikenteen osuutta henkilöliikenteessä.  

- Sen voin jo tässä vaiheessa luvata, ettei henkilöliikenteen avaaminen tule jäämään Liikennevirastosta kiinni. Tulemme tekemään oman osuutemme sen varmistamiseksi, että henkilöliikennekilpailu Suomen rautateillä pääsee alkamaan suunnitelmien mukaisesti.

JULKAISTU 23.1. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus