Oulu tarjoaa oopperaa raitiovaunussa

Ou­lu tuo kes­kel­le Helsinkiä oop­pe­ra­lau­lua ja hai­ta­ri­mu­siik­kia. Asiasta kertoo Oulu-lehti.

- Ou­lun omas­sa rai­ti­o­vau­nus­sa esiin­ty­vät per­jan­tai­na 19. tam­mi­kuu­ta, val­ti­o­mies Fou­di­la Li­min­gas­ta (te­no­ri Las­si Mak­ko­nen) ja hä­nen hai­ta­ris­tin­sa (Os­mo Kum­pu­vaa­ra) al­ka­en kel­lo 10.30. Esi­tyk­siä on ker­ran tun­nis­sa ja vii­mei­nen kuul­laan kel­lo 14.00.

Tapahtuma liit­tyy Mat­ka­mes­sui­hin ja Ab­ra­ha­min pi­dot -oop­pe­raan, joka esitetään Mu­siik­ki­ta­los­sa 22. ja 23. helmikuuta.

Ou­lun kau­pun­gin ima­go­kam­pan­ja Hel­sin­gis­sä al­koi Rau­ta­tien­to­rin met­ro­a­se­mal­la 2016 ja vuo­den 2017 lo­pul­la se siirtyi rai­ti­o­vau­nui­hin. Ou­lus­po­ra aloit­ti lii­ken­nöin­tin­sä en­nen jou­lua.

Ou­lu pyrkii Eu­roo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kiksi 2026.

JULKAISTU 18.1. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus