Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa viranomaisia raideturvallisuudesta

Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa aiemmin antamistaan turvallisuussuosituksista raideliikenteen ratatyön turvallisuutta koskien.

- Vainikkalassa törmäsi perjantaina 10.11. noin klo 04 veturi raiteella ratatöissä olleeseen kaivuriin. Onnettomuudesta selvittiin materiaalivahingoilla, henkilövahinkoja ei syntynyt.

Onnettomuustutkintakeskus ei tutki Vainikkalan onnettomuutta, mutta korostaa, että ratatyöturvallisuuteen liittyvät turvallisuussuositukset tulee toteuttaa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi.

Onnettomuustutkintakeskus tutki ratatöistä aiheutuneita vaara- ja poikkeamatilanteita yli 140 kappaletta vuodelta 2013, yhtenä marraskuun 2013 tavarajunan törmäyksen kaivinkoneeseen Pännäisissä. Pännäisten onnettomuuden ja lukuisten vaara- ja poikkeamatilanteiden tutkinnan perusteella ratatöiden turvallisuuskultuurissa-, koulutuksessa- ja johtamisessa ilmeni huolestuttavia piirteitä.

Onnettomuustutkintakeskus tutki vuonna 2016 Uimaharjun helmikuisen onnettomuuden, jossa taajamajuna törmäsi kaapelinäyttötyössä raiteella olleeseen henkilöön. Tutkinnan yhteydessä ilmeni jälleen merkittäviä ratatyöturvallisuuden, kouluttamisen ja johtamisen puutteita.

Onnettomuustutkintakeskus muistuttaa seuraavista suosituksista, joiden toteutumisen Liikenteen turvallisuusviraston tulisi varmistaa.

- Liikennevirasto määrittää ratatyöturvallisuuskoulutukselle tiukemmat vähimmäisehdot.

- Liikennevirasto varmistaa ratatyöstä vastaavan keskittymisen liikenneturvallisuustehtävään sekä kehittää ratatyöstä vastaavalle nykyistä parempia työvälineitä turvallisuuden varmistamiseksi.

- Liikennevirasto sisällyttää kaikkiin ratatöiden urakkasopimuksiin urakoitsijoille yksityiskohtaiset taloudelliset seuraukset turvallisuusmääräysten noudattamiselle tai noudattamatta jättämiselle.

- Liikennevirasto varmistaa, että urakkasopimukseen kirjataan erillinen ja riittävä aika ratatöiden suunnitteluun ja vastuiden selkeyttämiseen ennen ratatöiden aloitusta.

- Liikennevirasto lisää ratatöiden turvallisuusmääräysten noudattamisen käytännön valvontaa osoittamalla siihen riittävät resurssit.

- Liikennevirasto käyttää riittävästi resursseja rautatieliikenteen turvallisuuspoikkeamien huolellisen, systemaattisen ja nopean käsittelyn kehittämiseen.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan Suomeen tulisi perustaa yksi yhteinen rautateitä koskeva onnettomuus- ja poikkeamatietokanta.

- Työmailla tulisi käyttää oikosulkujohtimia paikan varaamisen varmistamiseksi. Tämä koskee raidevirtapiirillä varustettuja radan valvonta-alueita, kuten Pännäinen−Kolppi-välillä.

- Ajallisesti liian lyhyissä työraoissa työskentelyä tulisi välttää.

JULKAISTU 11.11. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus