Ministeri Berner lupailee lisää junayhteyksiä

Liikenne- ja viestintäministeriö ja VR-Yhtymä ovat neuvotelleet parannuksia ostoliikennesopimuksella toteutettavan liikenteen palvelutasoon vuosille 2018–2019. Sopimus koskisi kaukoliikenteen ostoja.

Tavoitteena on parantaa raideliikenteen tuetun liikenteen palvelutasoa sekä vaikuttaa ihmisten liikkumistottumuksiin energia- ja ilmastostrategian mukaisesti. Liikenneverkon kehittämistä arvioinut parlamentaarinen työryhmä esitti elokuussa 2017 antamassaan väliraportissa 2 miljoonan euron vuosittaista talousarviomäärärahalisäystä raideliikenteeseen vuosille 2018–2021.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR-Yhtymän välinen sopimus on raha-asiainvaliokunnan puollettavana 19. joulukuuta. Sopimuksen voimaantulo vaatii, että eduskunta hyväksyy talousarviossa tätä koskevan määrärahan. Parannukset ostoliikenteeseen toteutettaisiin junaliikenteen palvelutason parantamiseen esitetyllä 2 miljoonan euron lisämäärärahalla. Eduskunta käsittelee talousarviota kuluvalla viikolla.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) on tyytyväinen lisärahoituksesta.

- Energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia. Hallituksen tavoitteena on lisätä reilusti raideliikenteen käyttöä ja pitää huolta hyvistä yhteyksistä eri puolilla Suomea. Tällä lisämäärärahalla haluamme parantaa palvelutasoa erityisesti työ- ja opiskelumatkoihin käytettävässä liikenteessä, sillä siitä saamme parhaimmat vaikutukset.

- Sovitut lisäykset mahdollistavat paremmat edestakaiset junayhteydet eri puolilta Suomea pääkaupunkiseudulle yhden päivän aikana.

Lisämääräraha tullaan kohdentamaan seuraaviin kohteisiin ja palvelutasoparannuksiin: Helsinki-Kokkola-yhteyden ulottaminen Ylivieskaan, Helsinki-Kuopio-yhteyden ulottaminen Kajaaniin, Kotka-Kouvola, Joensuu-Nurmes, Pori-Tampere, Helsinki-Kolari ja Seinäjoki-Vilppula.

LVM:n ja VR:n välisen uuden sopimuksen mukainen liikenne alkaisi pääosin 25.3.2018. Sopimus olisi voimassa määräaikaisena 31.12.2019 asti samoin kuin 3.12.2015 tehty ostosopimus. Aiemman ostosopimuksen mukainen liikenne jatkuisi aiemmin sovitulla tavalla.

Nelivuotisen lisämäärärahan käytöstä vuosina 2020–2021 sovitaan myöhemmin erikseen.

Hallitus on päättänyt, että rautateiden henkilöliikennepalvelut avataan kilpailulle. Kilpailun avaaminen tarkoittaa sitä, että VR:n yksinoikeudesta liikennöidä Suomen rataverkolla luovutaan. Nyt tehtävillä ostoliikenteen lisäyksillä ei ole vaikutusta kilpailun avaamiseen.

(Kuvassa Anne Berner, kuva Sakari Piippo)

JULKAISTU 18.12. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus