Lisämääräraha tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen

Hallitus esittää kahden miljoonan euron lisämäärärahaa tasoristeysten turvallisuuden parantamiseen. Lisäksi pääradan kehittämistä välillä Pasila-Riihimäki valmistellaan niin, että päätös hankkeesta voidaan tehdä kevään 2018 kehysriihessä.

Liikenne- ja viestintäministeriöön on tullut Raaseporin tasoristeysonnettomuuden jälkeen lukuisia yhteydenottoja kansalaisilta siitä, miten tasoristeyksien turvallisuutta tulisi parantaa. Ministeriö kiittää kaikista palautteista ja on kiirehtinyt työtä turvallisuuden parantamiseksi tasoristeyksissä.

- Parannettavat tasoristeykset valitaan siten, että onnettomuusriski pienenee käytettävissä olevalla rahalla mahdollisimman paljon. Nyt myönnetyllä rahalla pääsemme alkuun tasoristeysturvallisuuden parantamisessa, mutta selvää on, että tämä on vasta alku. Tarvitsemme myös jatkorahoitusta, jotta pääsemme haluttuun lopputulokseen, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo.

Tasoristeysten turvallisuutta pyritään parantamaan perusväylänpidon toimin esimerkiksi lisäämällä Stop-merkkejä sellaisiin vartioimattomiin tasoristeyksiin, joissa liikennemerkillä voidaan vähentää onnettomuusriskiä. Jo entuudestaan oli varattu 2,7 miljoonaa euroa vuodelle 2018 tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Nyt suunniteltujen toimenpiteiden lisäksi kehitetään uusiin teknologioihin perustuvia varoituslaitteita.

- Budjetista erillisenä kysymyksenä harkittavana ovat myös satelliittinavigoinnin ja paikkatiedon parempaan hyödyntämiseen perustuvat ratkaisut tasoristeysturvallisuudessa.

Kehityshankkeilla parannetaan liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta

Hallitus päätti aiemmin vuoden 2018 budjettiesityksen yhteydessä, että yksi, korkeintaan kaksi, liikenneverkon kehittämishanketta valmistellaan niin, että päätökset voidaan tehdä kevään 2018 kehysriihessä ja hanke tai hankkeet käynnistetään tämän vaalikauden aikana.

- Hankkeilla parannamme merkittävästi liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Pääradan kehittäminen sujuvoittaisi sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Pääradan kehittämishankkeella lisättäisiin pääradan välityskykyä, vähennettäisiin junaliikenteen häiriöitä ja parannettaisiin matkustusmukavuutta myös asemilla. Hankkeen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla ja valmis liikenteelle vuonna 2020.

Hanketta laajentamalla saataisiin lisäkapasiteettia lähijunaliikenteeseen. Samalla kaukojunien aikataulut voitaisiin optimoida paremmin, mikä nopeuttaisi junaliikennettä. 

Skogbyn tasoristeys Raaseporissa suljetaan toistaiseksi

Liikennevirasto sulkee Skogbyn tasoristeyksen Raaseporissa toistaiseksi johtuen tasoristeyksen käytön aiheuttamasta välittömästä vaarasta tieliikenteen turvallisuudelle. Radan ylittävän Leksvallintien sulkevat järjestelyt Skogbyn tasoristeyksen kohdalla toteutetaan Liikenneviraston kustannuksella torstaina. Leksvallintie on Raaseporin kaupungin ylläpitämä yksityistie.

Liikennevirasto käynnistää lisäksi suunnittelun radan ylittävien liikenneyhteyksien pysyvästä järjestämisestä Leksvall-Skogby -alueella.

- Päätös tasoristeyksen sulkemisesta tehtiin heti torstaiaamuna sen jälkeen, kun Onnettomuustutkintakeskus oli edellisenä päivänä tehnyt Liikenteen turvallisuusvirastolle ja Liikennevirastolle onnettomuusuhkailmoituksen Raaseporin Skogbyn tasoristeyksestä.

- Tämä oli Raaseporissa tapahtuneen, neljän ihmisen kuolemaan johtaneen onnettomuuden jälkeen yksi ensimmäisistä toimista tasoristeysturvallisuuden lisäämiseksi. Lisätoimenpiteitä on tulossa.

JULKAISTU 16.11. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus