Liittojohtaja huolissaan raidealan turvallisuudesta tulevaisuudessa

Raideammattilaiset JHL ry:n uusi puheenjohtaja Teppo Järnstedt kertoo, että kausi on lähtenyt mukavasti liikkeelle.

- Lieviä aikatauluhaasteita on tuonut käytännön asioiden selvittämisen lisäksi käynnissä oleva tes-kierros sekä maan hallituksen suunnitelmat kilpailun avaamisesta.

- Tes-neuvottelut ovat vielä hyvin alkutekijöissä. Tietysti yhteinen tavoitetila on saada sopimus tammikuun loppuun mennessä valmiiksi, mutta en ole lainkaan yllättynyt jos neuvottelut venyy. Se riippuu paljon miten alkaa näkemykset kohtaamaan.

Raideliikennettä myllertävät lainsäädäntöhankkeet ja muut tulevat muutokset. Järnstedt arvioi, että lainsäädännön ja kilpailun tuomat muutokset tulevat oletettavasti vaikuttamaan jäsenistön työn luonteeseen aika paljon.

- Työn tekemisen tavat tulevat kilpailun lisääntyessä varmasti muuttumaan. Me ollaan tietysti valmiita neuvottelemaan työnkuvien laajentamisesta toimintaympäristön muuttuessa, mikäli saadaan parannettua jäsenistön asema muutoksessa.

- Muutokset lainsäädännössä huolestuttavat rautateiden turvallisuuden puolesta. Tuntuu, ettei näissä ns. norminpurkutalkoissa ihan tunnisteta mitä ollaan tekemässä liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Huoli herää, että onko raideala jatkossa yhtä turvallinen työpaikkana tai liikennöimismuotona kuin se nyt on.

Järnstedtin mukaan kilpailutuksessa tuntuu olevan vielä aika paljon asioita ilmassa ja aika moni asia on aika levällään.

- Työehtojen turvaaminen on tietysti asia, jota tullaan puolustamaan kun tällä hetkellä kilpailutusmalli henkilöliikenteen osalta näyttää siltä, että säästöjä pyritään hakemaan heikentämällä työehtoja.

Järnstedt kertoi, että liitossa tapahtui suuri muutos kun valtuusto valittiin ensimmäistä kertaa suoralla jäsenvaalilla. Vanha kolmiportainen päätöksentekojärjestelmä on nyt purettu.

- Jatkossa valtuusto on suurinta päätäntävaltaa käyttävä elin edustajakokouksen sijasta. Nyt tässä on tarkoitus alkaa toteuttaa strategiaa, jonka valtuusto järjestäytymiskokouksessa hyväksyi.

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus