Liikennevirasto paransi pääradan sähkönsyöttöä

Pääradalla otettiin alkuvuonna käyttöön uusi sähkönsyöttöasema Vantaan Matarissa. Liikennevirasto kertoo, että Korson ja Rekolan väliin rakennettu syöttöasema vastaa lisääntyneen junaliikenteen tarpeisiin toimintavarmuutta parantaen. 

Matarin uusi sähkönsyöttöasema otetiin onnistuneesti käyttöön 4.1.2018. Se tuottaa sähköä ratavälille Puistola–Urpiainen vapauttaen näin kuormitusta Oulunkylän syöttöasemalta.

Pääradalla Oulunkylän ja Keravan välillä on viime vuosina ollut ajoittain ruuhka-aikoina pulaa sähköstä Oulunkylän syöttöaseman toimiessa kapasiteettinsa ylärajoilla. Etenkin talviaikana on ilmennyt ylikuormituksesta johtuneita muutamien minuuttien sähkökatkoja, joiden takia junien kulku on häiriintynyt. 

Liikennevirasto sai pari vuotta sitten käyttöönsä valtion budjetista niin sanottua korjausvelkarahaa. Uuden syöttöaseman rakentaminen Oulunkylän ja Keravan välille valikoitui yhdeksi korjausvelkakohteeksi.

Sähköjunaliikenne saa energiansa radan ajojohtimen kautta ja johtimiin sähkö tulee radan syöttöasemien avulla. Nämä syöttöasemat on yleensä liitetty paikalliseen alueelliseen sähköverkkoon. Rekolan rautatieaseman lähellä oleva Matari soveltui hyvin uuden sähkönsyöttöaseman paikaksi, sillä se pystyttiin liittämään Vantaan Energian sähköverkkoon. 

Sähkönsyöttöaseman rakentaminen toteutettiin vuoden 2017 aikana. Viimeiset käyttöönottoon liittyvät mittaukset ja kojeistukset suoritettiin joulun välipäivinä. Hankkeen kokonaiskustannus oli noin 4 miljoonaa euroa. 

Seuraava pääradan sähköasemahanke on Oulunkylän vanhan syöttöaseman peruskorjaus. Korjausvelkarahoituksen avulla tämän yli 40 vuotta vanhan syöttöaseman uusiminen on mahdollista. Matarin uusi syöttöasema mahdollistaa sen, että kesällä 2018 sähköntarpeen ollessa minimissään Oulunkylän syöttöasema voidaan ottaa muutostöiden ajaksi pois verkosta.

JULKAISTU 13.1. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus