Liikennepäättäjä: Raideliikenne on olennainen perusta alueelliselle ja kansalliselle kilpailukyvylle

Ideologisen yksityistämisen vimma on syrjäyttänyt aiempien hallitusten tahdon kytkeä liikennepolitiikka kokonaisvaltaisesti ja poikkihallinnollisesti elinkeinoelämän, talouden ja työllisyyden sekä alueiden kehittämisen kehykseen.

Näin kirjoittaa HS:n mielipidepalstalla SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja Kari Rajamäki, joka oli valtiovarainvaliokunnan liikenne­jaoston puheenjohtaja 1995–2003 ja 2007–2015 sekä VR:n hallinto­neuvoston puheen­johtaja 2011–2015.

- VR:n hallintoneuvosto esitti pari vuotta sitten vakavia vaatimuksia reagoida kilpailutilanteeseen hintapolitiikalla. Lisäksi hallintoneuvosto huomautti lippujen oston vaikeudesta lento­asemalla ja HSL:n uuden lipunmyyntijärjestelmän yhteensopimattomuudesta VR:n lipunmyyntijärjestelmän kanssa. Näihin asioihin reagoitiin etanamaisesti, ja niin luotiin tilausta kilpailuttamiselle.

Rajamäen mukaan liikenne- ja viestintäministeriön junavuorojen karsinnoista hallintoneuvosto totesi, että joukkoliikenteen kokonaisuutta harkittaessa pitää kiinnittää erityistä huomiota palvelutaso-ohjauksen vahvistamiseen ja parempaan koordinaatioon.

- Ministeriöllä on kokonaisvastuu liikenteen järjestämisestä. Nyt huonolla kokonaishallinnalla luodaan kuvaa kilpailun korjaavista vaikutuksista.

- Kyse on jälleen kansallisvarallisuutemme, vero- ja velka­rahoilla rakentamamme raidejärjestelmän ja kaluston osoittamisesta jopa ylikansallisten toimijoiden käyttöön. Niitä ei rasita aluekehityksen tai kansallisen kilpailukyvyn kehittämisen edellyttämien raidehankkeiden rahoitus. Kansallisvarallisuutta tarjotaan taas puhalluksen kohteeksi.

Rajamäki muistuttaa, että Säätytalolla vuonna 2011 kokoomus vaati hallitusohjelmaan henkilöliikenteen avaamista kilpailulle.

- Sdp:n vaatimuksesta kirjattiin, että VR säilytetään valtio-omisteisena palvelutaso-ohjauksen piirissä ja että EU-kilpailusääntöihin pohjautuvasta kilpailusta voidaan päättää henkilöliikenteen osalta vasta sitten, kun kilpailun avaamisen hyödyistä ja haitoista on tehty perusteellinen, kokonaistaloudellinen arvio. Tähän kantaan yhtyi yksimielisesti myös valtiovarainvaliokunta. Näitä selvityksiä ei kuitenkaan ole tähän mennessä tehty.

- Raideliikenne on olennainen perusta alueelliselle ja kansalliselle kilpailukyvylle sekä muun muassa vientiteollisuuden toimintaedellytyksille. Työssäkäyntialueiden liikenne pitää pystyä turvaamaan.

(Kuva: Ville Oksanen)

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus