Lehti: Turku saamassa raitiotien

Turun Sanomat kertoo, että Turku päättää raitiotien rakentamisesta alkavalla valtuustokaudella.

- Raitsikasta on olemassa jo vuosina 2013–2015 laadittu yleissuunnitelma ja nyt meneillään on sen tarkistustyö. Kiskoliikenteen vaihtoehtona pidetään niin sanottuja superbusseja, joilla olisi Turun katuliikenteessä raitsikan valtuudet.

Lehden mukaan valtuusto saa raitsikka-asian eteensä keväällä 2018.

Lehden kyselyssä 30 valtuutettua kannattaa, 20 vastustaa ja 12 ei vielä tässä vaiheessa osaa sanoa. Viisi valtuutettua jätti vastaamatta kyselyyn.

Turun Sanomien juttu löytyy täältä: http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3527335/Raitsikalla+suosiota+Turun+...

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus