Lehti: Rautateiden turvalaitteet elinkaarensa päässä

Tekniikka & Talous kertoo, että junien myöhästymiset voivat johtua radanpitäjästä eli Liikennevirastosta, operaattorista eli VR:stä tai ulkopuolisista tekijöistä. Perinteisesti myöhästymiset ovat jakautuneet tasan näiden käsken.

- Viime vuonna kuitenkin lähes 50 prosenttia myöhästymisistä johtui radanpitäjästä, mikä oli keskimääräistä enemmän. Suurin selittäjä ovat elinkaarensa päässä olevat turvalaitteet ja niiden vikaantuminen.

Lehti muistuttaa, että VR on operaattori, joka vastaa kalustosta ja sen liikuttamisesta, henkilökuntansa toiminnasta ja asiakaspalvelusta sekä korvaavista yhteyksistä ongelmatilanteissa.

- Liikennevirasto puolestaan on radanpitäjä, joka vastaa väylään liittyvistä ongelmista ja liikenteenohjaukseen liittyvistä päätöksistä eli siitä, miten ongelmatilanteet puretaan.

- Viestinnässä työnjako on sama. Junissa VR vastaa kuulutuksista, mutta laitureilla näytöt ja kuulutukset hoitaa Liikennevirasto.

JULKAISTU 15.1. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus