Länsimetron asemilla uusi esteettömyyskonsepti

Metroliikenne Ruoholahdesta Matinkylään käynnistyy ensi lauantaina. HSL:n mukaan uuden metro-osuuden asemilla on pyritty ottamaan huomioon niin vaikeasti liikkuvien kuin näkövammaisten tarpeet. Asemien suunnittelun tueksi laadittiin aikanaan esteettömyyskonsepti ja erityisryhmien edustajat sanoivat suunnitelmista mielipiteensä.

HSL:n tiedotteessa kerrotaan, että uusien metroasemien kaikki sisäänkäynnit ovat esteettömiä, kun vanhemmilla asemilla esteettömiä on osa sisäänkäynneistä. Kulkureiteillä ei ole korkeita kynnyksiä eikä portaita.

- Kaikissa sisäänkäynneissä on kerrostasojen väleillä kolmen liukuportaan ja kahden hissin ryhmä. Tällä tavoin on varmistettu liikkuminen silloin, kun osa laitteista on huollossa tai niihin on tullut jokin vika.

- Hissiryhmissä toinen hisseistä on varustettu evakuointihissiksi, mikä mahdollistaa liikuntaesteisten matkustajien omatoimisen poistumisen aseman tiloista hätätilanteessa. Metrolaituri ja metrojunan lattia ovat samassa tasossa.

Kulkureitti metron tiloista ulos ja sisään on merkitty lattiaopastein, jotka koostuvat ohjaavista kohoraidoista ja reitin muutoskohdissa ryhmistä kohonappuloita. 

- Merkinnät poikkeavat muun lattian väristä poikkeavia ja ne ovat valaistuja. Kohoraitojen rinnalla kulkee lattiamateriaalista muodostettu kontrastiraita. Lattiaopasteet johtavat metrolaiturilla siihen kohtaan, johon niin kutsuttu näkövammaisten ovi asettuu junan pysähtyessä.

- Ulko-ovilla ja sisätilojen niillä oviaukoilla, jotka johtavat hisseille, on äänimajakat, joiden tuottaman toistuvan äänen perusteella voi suunnistaa tavoitellulle ovelle tai varmistua oikeasta suunnasta. Poikkeustilanteiden tiedotuksesta huolehditaan kuulutuksilla. Kun metron vanhemman osuuden asemia Helsingissä korjataan, niille tulee näkövammaisten lattiaopasteita.

HSL:n mukaan päätehtävä kuulovammaisten opastuksessa on asemien kiinteillä ja muuttuvilla opasteilla, jotka on toteutettu metron uudistetun opastuskonseptin mukaisesti.

- Tärkeisiin kohtiin aseman tiloissa on asennettu induktiosilmukat. Tällaisia alueita ovat mm. opastaulujen edustat, hissit ja hissiaulat sekä palvelupisteiden ympäristöt.

- Induktiosilmukoitten toiminta-alueet on merkitty silmukkatunnuksella. Poikkeustilanneinformaatio syötetään induktiosilmukoitten kautta. Lisäksi se tarjotaan aseman muuttuviin opasteisiin sisältyvien laiturinäyttöjen tekstikentässä.

JULKAISTU 15.11. 2017

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus