Lähijunista 96 prosenttia aikataulussa: HSL tavoittelee kilpailutuksella vielä parempaa luotettavuutta

Helsingin seudun lähijunaliikenne siirtyy uuteen aikaan kesäkuussa 2021, kun HSL:n kilpailuttama operaattori alkaa ajaa lähijunia. Nyt käynnistyy kaksivaiheisen kilpailutuksen ensimmäinen vaihe.

VR kertoi aiemmin tiistaina, että lähijunat kulkivat 96-prosenttisesti aikataulussaan 2017.

- Kilpailuttamisen tavoitteena on löytää kustannustehokas ratkaisu, joka parantaa junaliikenteen laatua ja luotettavuutta sekä tehdä junista yhä kiinteämpi osa HSL:n joukkoliikennekokonaisuutta, HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila kertoo.

HSL pyrkii löytämään liikennöitsijän, jonka toiminnassa HSL:n asiakkaiden tarpeet ovat etusijalla. Samalla lähijunaliikenne on tarkoitus sovittaa yhä paremmin osaksi HSL:n muuta liikennettä ja brändiä.

Kilpailutus koskee junaliikennettä kehäradalla, pääradalla Helsingistä Keravalle ja rantaradalla Helsingistä Siuntioon. Muut lähijunat ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön hankkimaa Etelä-Suomen taajamaliikennettä, jolla kilpailutettu liikenne alkaa noin vuoden HSL:n kilpailuttamaa junaliikennettä myöhemmin.

HSL määrittelee tarkasti liikenteen tarjonnan, junalinjat ja aikataulut nykyisen liikennerakenteen pohjalta. Uudessa mallissa HSL:n rooli junaliikenteen suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu.

Kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyy nyt. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan tarjoajien soveltuvuus ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät tarjoajat hyväksytään osallistumaan neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheen jälkeen HSL julkaisee lopullisen tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen ja tarjouskilpailun voittaja on tavoitteena julkistaa huhtikuussa 2020.

Kilpailutetun liikenteen on määrä käynnistyä 27.6. 2021.

JULKAISTU 13.2. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus