Kunnalliselle raidealalle sopimus

Kunta-alalla päästiin neuvottelutulokseen torstai-iltana. JHL:n mukaan uusi sopimus on kestoltaan 2 vuotta 2 kuukautta. Se koskee myös metro- ja raitiovaunuliikenteen henkilöstöä.

Sopimus on voimassa 1.2. 2018-31.3. 2020. Sopimuksessa sovittiin palkan korotuksista, jotka noudattelevat kierroksella syntynyttä, niin kutsuttua yleistä linjaa. Palkankorotuksissa on niin kutsuttu sekalinja eli osa korotuksista maksetaan prosenttikorotuksina, osa euromääräisinä. Toisena sopimusvuonna korotukset ovat prosentuaalisia.

Palkankorotus 1.5. 2018 on yleiskorotus, joka on suuruudeltaan 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,25 prosenttia. Euromääräisenä korotus maksetaan 2 100 euron kuukausipalkkaan saakka. Sitä suurempiin palkkoihin korotus lasketaan prosentuaalisena.

Korotus 1.1. 2019 on paikallinen järjestelyerä 1,2 prosenttia liitekohtaisella perälaudalla. Yhden prosentin yleiskorotus tulee 1.4. 2019.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laineen mukaan tärkeää on, että palkankorotuksiin saatiin euromääräinen korotus.

– Todella monelle liittomme jäsenelle euromääräinen korotus on kannattavampi korotusmuoto kuin prosentuaalinen korotus.

Lisäksi sopimusalalle tulee pidempiaikainen palkkaohjelma, jossa tarkastellaan mies- ja naisvaltaisten alojen ansiokehitystä yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä pyritään tasoittamaan mies- ja naisvaltaisten alojen palkkakehitystä.

Lomarahaleikkausta korvattiin kertaerällä

Viimemetreillä neuvotteluja hiertäneeseen lomarahaleikkauksen kompensaatioon saatiin ratkaisu. Tosin ratkaisu ei ole tällä nimikkeellä, vaan paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä. Korvaus maksetaan henkilöstölle tammikuussa 2019. Kertaerään on varattu 135 miljoonaa.

– Työnantaja palkitsee vihdoin kuntatyöntekijät siitä, että pienellä työntekijämäärällä on tehty hyvää ja tuloksellista palvelutyötä kuntalaisten eteen.

Tärkeitä työryhmiä tulee kaksi, niin kutsuttu sote-työryhmä ja työssäoppimista ja työnohjausta tarkasteleva työryhmä.

– Olemme tyytyväisiä, että sote- ja maakuntauudistuksen kynnyksellä saimme työryhmän, joka tarkastelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asemaa ja sen parantamista. Samoin tärkeä on työpaikoilla tapahtuvaan työnohjaukseen pureutuva työryhmä, joka parantaa työpaikkaohjaajien asemaa.

Sopimuksessa parannetaan perheellisten työntekijöiden asemaa. Palkallinen isyysvapaa pidentyi tällä sopimuksella. Lisäksi lapsen hoitovapaan ikärajaa nostettiin. Jatkossa ikäraja on 12 vuotta.

Neuvottelutuloksen vahvistaminen sopimukseksi vaatii vielä osapuolten hallintojen hyväksynnän.

JULKAISTU 8.2. 2018

Sivu päivitetty: 21.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus