Kuljetusliitot: Liikenne- ja viestintäministeriö on jälleen tuhoamassa Suomen kansallisvarallisuutta

Kuljetusliitot toteavat kannanotossaan, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ideologinen yksityistämisvimma suuntautuu nyt rautatieliikenteeseen.

- Se on toteutuessaan romuttamassa raideliikenteen alueellisen ja kansallisen kilpailukyvyn. Tästä tulisi kärsimään Suomelle elintärkeä vientiteollisuus.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Posti- ja Logistiikka-alan Unioni PAU, Suomen Merimies-Unioni SMU, Ilmailualan Unioni, Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY, Raideammattilaisten Yhteisjärjestö JHL ja Rautatievirkamiesliitto RVL. Ne ilmaisevat kannanotolla tukensa Veturimiesten liiton maanantaina alkavalle poliittiselle mielenilmaukselle.

- VR:n kalusto on nyt eri kuljetuslajien ympärivuorokautisessa käytössä, jolloin samaa vetokalustoa on voitu käyttää tavara- ja henkilöliikenteen tarpeisiin. Rautateiden pilkkominen eri yhtiöiksi ja etenkin kalustoyhtiön perustaminen mahdollistaa kuitenkin Suomen vero- ja velkarahoilla rakennetun kansallisvarallisuuden, raidejärjestelmän ja kaluston siirtymisen ylikansallisten toimijoiden käyttöön, jolloin kaluston käytöstä nyt saatava synergiaetu menetetään.

Liittojen mukaan Veturimiesten liiton poliittinen mielenilmaus suuntautuu maan hallitusta vastaan sen pyrkiessä romuttamaan Suomen rautatiejärjestelmä.

- Raideliikenne on olennainen perusta alueelliselle ja kansalliselle kilpailukyvylle, etenkin vientiteollisuuden toimintaedellytyksille. Tärkeä työssäkäyntialueiden liikenne pitää pystyä hoitamaan myös jatkossa.

Kuljetusliitot tukevat Veturimiesten liiton poliittista mielenilmaisua ja ovat jatkossa valmiita päättämään toimenpiteistä, joilla liikenne- ja viestintäministeriö sekä maan hallitus saadaan luopumaan suunnitelmistaan.

(Kuvassa Anne Berner, kuvaaja Sakari Piippo)

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus