KD-ryhmä: Vain ministeriö, ei asiakas, voi tehdä valintoja hallituksen kilpailutusmallissa

Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd.) toteaa eduskuntaryhmänsä välikysymyspuheenvuorossa, että hallitus on valmistellut rautateiden henkilöliikenteen kilpailuttamisen niin kuin kaikki hankkeensa.

- Ensinnä päätös tehdään nopeasti ja hätiköiden. Päätöksestä tiedottaminen herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Ennen päätöstä kuullaan kyllä asiantuntijoita ja tehdään kalliita selvityksiä. Lopullisen päätöksen pohjaksi valikoidaan kuitenkin ne selvitykset, jotka vahvistavat alkuperäistä ajatusta. Minkäänlaista laajempaa tarkastelua uudistuksen kokonaisvaikutuksista ei tehdä.

- Hallitus pystyy edistämään päätöstään kuulematta eduskunnan tai opposition mielipiteitä omistajaohjauksen kautta. Raideliikennettä koskevat päätökset ovat kuitenkin sen kokoluokan asia, että siitä tulisi käydä perusteellinen ja avoin keskustelu. Raideliikenteen kehittäminen on merkittävä tulevaisuushanke.

Räsänen muistuttaa, että kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti kilpailun lisäämiseen.

- Terveen kilpailun edellytys on, että asiakkaalla on aito mahdollisuus tehdä valintoja kilpailijoiden kesken. Hallituksen mallissa matkustaja ei voi tehdä valintoja. Ainoa taho, joka pääsee tekemään valintoja, on liikenneministeriö. Kun yhdellä alueella on yksi yksityinen toimija, saa yksityinen yritys samalla alueellisen monopoliaseman.

- Valtion omistajapolitiikan tehtävä on huolehtia liikenteen toimivuuden lisäksi omistusten arvosta.  Hallituksen esittämässä mallissa VR:n arvosta häviäisi arvioiden mukaan jopa 500 miljoonaa euroa. Onko tämä hyvää omistajaohjausta? Ei ole!

JULKAISTU 3.10. 2017

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus