HKL kehittänyt työkaluja esteettömyyden parantamiseksi

HKL on laatinut selvityksen raitioliikenteen esteettömyydestä. Tiedotteen mukaan kehitettävää löytyi etenkin pysäkkien esteettömyydestä sekä raitiovaunujen taittoluiskista. Selvityksen osana kehitettiin työkaluja esteettömyyden parantamiseksi.

HKL laati selvityksen raitioliikenteen esteettömyydestä ja merkittävimmistä kehitystarpeista. Raitioliikenteen rooli on Helsingissä kaupungin kehittyessä jatkossa nykyistä merkittävämpi, jolloin esteettömän raitioliikenteen merkitys korostuu.

Selvityksen teki Patrick Jensen, jonka diplomityö Aalto-yliopistoon perustuu tehtyyn selvitykseen.

Esteettömyysselvityksen perusteella raitiovaunujen osalta merkittävimmät puutteet löytyvät luiskien toteutuksesta ja niiden käytöstä.

- Luiska on tärkeä apu esimerkiksi pyörätuolilla kulkevalle. Jo muutama sentti korkeuseroa pysäkin kannen ja oven kynnyksen välillä on yllättävän paljon, erityisesti jos oven ja pysäkin välissä on vaikkapa viiden sentin rako, Jensen toteaa.

Uuden kaluston osalta on mahdollista tehdä vielä kehitystyötä mm. kutsunappien ja taittoluiskien toteutuksen suhteen. Selvityksen mukaan Artic-raitiovaunun esteettömyysominaisuudet ovat muuten hyvät: ovella on luiska ja sisätilat tilavat. Luiskan käytöstä löytyy opastusvideo HKL:n nettisivuilla.

Pysäkkien osalta havaittiin, että uusimpien vaatimusten mukaisia pysäkkejä ei vielä ole toteutettu moniakaan. Vanhoissa pysäkeissä, joita pysäkeistä on valtaosa, on paljon puutteita. Osalla pysäkeistä on esimerkiksi puita ja muita kiinteitä rakenteita, jotka tekevät niistä vaikeasti käytettäviä.

Selvitys antaa työkaluja raitioliikenteen kehittämiseen. HKL laati osana selvitystä tarkat pysäkkien esteettömyysluokitukset. Lisäksi laadittiin indeksi raitioliikenteen esteettömyyden arviointiin.

- Näiden mittareiden avulla raitioliikenteen esteettömyyttä voidaan jatkossa seurata ja kehittää nykyistä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, HKL:n infra- ja kalustoyksikön johtaja Artturi Lähdetie kertoo.

Hän toteaa, että pienillä toimenpiteillä pystytään parantamaan raideliikenteen esteettömyyttä huomattavasti.

Tietoa raitioliikenteen esteettömyydestä

Raitioliikenteen esteettömyyteen vaikuttavat seikat voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: kalustoon ja kuljettajatoimintaan liittyviin sekä pysäkki-infraan liittyviin asioihin. Kaluston osalta lattiakorkeus, luiskat, kutsunapit sekä kuljettajien toiminta ovat esteettömän liikkumisen kannalta olennaisimmat tekijät.

Pysäkki-infran osalta pysäkkikorkeus ja -kaltevuus sekä pysäkin leveys ja esteet pysäkillä muodostavat pysäkkien esteettömyyden olennaisimmat seikat. Pysäkkien kunnossapidolla on merkitystä esteettömän liikkumisen varmistamisessa.

(Kuvassa Patrick Jensen (vas.) ja Artturi Lähdetie)

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus