Hämeenlinna ja VR yhteistyössä: Satoja lisäpysäköintipaikkoja asemalle

Hämeenlinnan kaupunki on sopinut VR:n kanssa lisäpysäköintipaikoista rautatieaseman lähistöllä. Kaupunki vuokraa Viipurintien sillan eteläpuolella olevan alueen VR-Yhtymän omistaman alueen. Vuokra-alueelle rakennetaan noin 250 pysäköintipaikkaa. Toisaalla aseman lähistöllä parhaillaan rakenteilla pysäköintialue, jonne mahtuu noin 50 ajoneuvoa pysäköimään.

Kaupungin tiedotteen mukaan Asemanrannan asemakaava-alueen rakentamisen käynnistyttyä huoli rautatieaseman liityntäpysäköinnistä on realisoitunut.

- On tiedossa, että käytettävissä olevat maksuttomat ajoneuvojen liityntäpysäköintipaikat ovat olleet jo vuosia 100-prosenttisesti käytössä. Uusia pysäköintialueita ei pystytä osoittamaan samassa tahdissa kuin katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen etenee. Kaupunki on aktiivisesti etsinyt vaihtoehtoja väliaikaisen liityntäpysäköinnin järjestämiseksi.

- Kun katujen rakentaminen vuoden 2018 aikana etenee ja asemakaavan mukainen pysäköintilaitos Varikonniementien varteen lähtee rakenteille, poistuu koko laaja noin 200 autopaikan sorapintainen pysäköintialue käytöstä. Yhtä suuren pysäköintipaikkamäärän osoittaminen rautatieaseman läheisyydestä on ollut erittäin haastavaa.

Kaupunki muistuttaa, että pysäköinnin maksuttomuus ei ole yksiselitteinen asia, koska pysäköintialueiden rakentamien ja kunnossapito maksaa.

- Toivomme ja pyrimme siihen, että liityntäpysäköinti on pendelöiville hämeenlinnalaisille vaivatonta ja edullista, jopa maksutonta. Maksuttomuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että kyseisillä alueilla voivat pysäköidä muut kuin junan käyttäjät. Hämeenlinnan Pysäköinti Oy järjestää erinomaista ja edullista pysäköintipalvelua Keinuparkissa sekä rautatieaseman läheisyydessä olevilla pysäköintialueilla.

JULKAISTU 24.1. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus