Hallitus kiistää arvostelun: Rautatiepalvelujen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu

Koko opposition yhteiseen välikysymykseen vastannut liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kiistää opposition arvostelun, jonka mukaan hallitus politikoi raideliikenteellä. Hän näkee hallituksen kilpailutusmallin myönteisenä asiana.

- Rautatieliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu.

- Kilpailun avaamisen tavoitteena on, että palvelut tuotettaisiin nykyistä tehokkaammin ja että ne vastaisivat nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin. Liikenteen palvelutarjonnan kasvu ja kilpailu tarjoajien ja liikennemuotojen välillä hyödyttävät matkustajia. Palveluntarjoajat kilpailevat asiakkaistaan lippujen hinnoilla ja erilaisilla palveluilla. Ihmisille tulee lisää tarjontaa ja valinnanvaraa. Julkiselle tuelle saadaan nykyistä enemmän vastinetta.

Bernerin mukaan kilpailu on päätetty avata, koska sen on arvioitu tuovan paremmat palvelut junamatkustajille ja hyödyttävän koko yhteiskuntaa.

- Yksinoikeuksiin ja suorahankintoihin perustuva järjestelmä on arvioitu tehottomaksi. Palveluja kilpailutettaessa verorahojen käyttö on läpinäkyvämpää.

- Suomi haluaa edetä kilpailun avaamisessa, sillä meillä ei ole varaa odottaa uudistusten toteuttamista 2020-luvun lopulle asti. Päästövähennystavoitteemme ovat kunnianhimoiset ja vuosi 2030 tulee eteen nopeasti.

Lisää Bernerin puheenvuorosta löytyy TÄÄLTÄ.

JULKAISTU 3.10. 2017

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus