Hallituksessa kiista rautateiden kilpailutuksesta: Konsulttipalkkiot jo 700 000 euroa

Demokraatti kertoo, että Liikenne- ja viestintäministeriö LVM sekä valtioneuvoston kanslia VNK ovat tilanneet kilpailutusselvityksiä rautateiden henkilöliikenteestä noin 700 000 eurolla.

Omistajaohjauksen Boston Consulting Groupilta tilaama selvitys maksoi 475 000 euroa. Toinen selvitys maksoi 50 000 euroa ja töistä oli vielä lisäkuluja.

Yle kertoi aiemmin, että liikenne- ja viestintäministeriön lasku viidestä selvityksestä oli noin 165 000 euroa.

Henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle riitautti LVM:n ja VNK:n omistajaohjausosaston viime keväänä. LVM johtaa kilpailutuksen valmistelua ja omistajaohjausosasto edustaa valtiota VR:n omistajana.

Demokraatin lainaaman STT:n mukaan kiistassa oli kyse muun muassa VR:n pilkkomisesta erillisyhtiöiksi.

- Lopulta LVM vei mallin yhtiöittämisen järjestämisestä yksin hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle, joka päätyi siihen, että junien matkustajaliikenne avattaisiin kilpailulle vaiheittain ja yhtiö paloiteltaisiin. Tällä hetkellä mallia sorvataan edelleen LVM:n asettamissa työryhmissä.

- Molemmat osapuolet pitivät toistensa selvityksiä tarkoitushakuisina ja hakivat samalla selkänojaa omille näkemyksilleen teettämillään konsulttiselvityksillä. Omistajaohjausosasto päätti vielä toukokuussa ministerivaliokuntakäsittelyn jälkeen teettää yhden konsulttiselvityksen Spring Advisor -konsulttiyhtiöllä. Tulokset eivät tukeneet LVM:n mallia.

JULKAISTU 9.10. 2017

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus