"EU ei aio rahoittaa Tallinnan tunnelia"

EU ei aio rahoittaa Helsingin ja Tallinnan välille suunniteltua tunnelia. Asiasta kertoo Rakennuslehti.

- Uusi liikenneyhteys on tietysti tervetullut, mutta mitä tulee EU-rahoitukseen, me priorisoimme rahoituksessa todellisia pullonkauloja ja puuttuvia linkkejä, kuten nopeaa junayhteyttä Rail Balticia, EU:n liikenteen ja liikkumisen pääosaston DG MOVE:n johtaja Herald Ruijters toteaa lehdelle.

Mahdollinen tunneli ei ole mukana tärkeiden liikenneyhteyksien TEN-T-verkossa, vaan siinä on laivayhteys Helsingin ja Tallinnan välillä.

Lehti muistuttaa, että Verkkojen Eurooppa CEF (Connecting Europe Facility) on rahoitusinstrumentti, jonka asetuksessa määritetään edellytykset, menetelmät ja menettelyt, joiden mukaisesti Euroopan laajuisiin verkkoihin myönnetään unionin rahoitustukea liikenteen, energian ja televiestinnän infrastruktuurihankkeiden tukemiseksi. Hankkeet voivat saada CEF-tukea 20-85 prosenttia. Suomi on saanut tällä kaudella EU-tukea hankkeisiin 20 prosenttia ja Viro 80 prosenttia.

- Nyt Helsingin ja Tallinnan välillä on hyvä laivayhteys ja komissio rahoittaa projekteja, jotka parantavat meriyhteyttä taaten nopeammat, suuremman kapasiteetin ja yhdistettävyyden palvelut. Tunneli  ei toisi uutta yhteyttä eikä parantaisi merkittävästi nyt olemassa olevaa kaupunkien välistä yhteyttä.

JULKAISTU 11.2. 2018

Sivu päivitetty: 23.2.2018

Raideliikenteen tulevaisuus