Barometri: Julkinen liikenne kuuluu peruspalveluihin

Useampi kuin kolme neljästä (78%) suomalaisesta sanoo, että julkinen liikenne kuuluu peruspalveluihin. Vain runsas kymmenes (13%) on asiasta toista mieltä. Valtaosa kaikkien puolueiden kannattajista on vakuuttunut siitä, että julkinen liikenne on osa peruspalveluita.

Nämä asiat selviävät Raideammattilaisten julkistamasta Joukkoliikennebarometri 2017:sta.

Enemmistö (56 %) suomalaisista antaa hyvän arvosanan julkiselle liikenteelle. Noin joka viides (19%) arvioi sitä negatiivisesti. Liki yhtä monen (20%) käsitys siitä on neutraali; sitä ei pidetä sen enempää hyvänä kuin huonona. Melkein puolet (48%) pitää kaukojunaliikennettä Suomessa vähintään melko hyvänä.

Barometrin mukaan metro- ja raitiovaunuliikenteen asema vahvistuu suhteessa muihin liikennemuotoihin. Vain kansainvälisen lentoliikenteen asiakkaat arvioivat tilannetta myönteisemmin.

Muiden liikennemuotojen asiakkaat ovat vielä jonkin verran tyytyväisempiä kuin junia käyttävät. Lisäksi junaliikenne on ainoa liikennemuoto, jonka saamat arvosanat ovat huonommat kuin edellisessä tutkimuksessa 2013.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 24.-30.3. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 025. Vastaajat ovat 15-74 -vuotiaita pl. Ahvenanmaalla asuvat.
Koko väestöä edustavan aineiston lisäksi koottiin vertailuaineisto pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa) asukkaiden keskuudessa. Haastatteluja tehtiin pääkaupunkiseudulla kaikkiaan 887.

Koko barometri löytyy TÄÄLTÄ.

Sivu päivitetty: 20.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus