Arvio: Hallituksen malli avaa kilpailulle vain puolet kustannuksista

Hallituksen rautateiden henkilöliikenteen kilpailutuksesta tehdyn arvion mukaan kilpailutuksen piiriin tulee vain puolet liikenteen kustannuksista.

Niitä ovat liiketoiminnan muut kustannukset, kuten liikenne- ja resurssisuunnittelun järjestelmät, lipunmyynnin kustannukset, energia ja operaattorille välttämättömät alihankintapalvelut.

Kilpailutukseen tulevat junahenkilökunnan, kuljettajien sekä suunnittelu- ja ohjaustoimintojen sekä hallinnon palkkakustannukset. Lisäksi siihen kuuluvat kaluston kevythuolto ja siivoukset.

Sen sijaan kilpailutukseen eivät kuulu kalustoyhtiön vastuulla olevat raskashuollot ja peruskorjaukset tai kunnossapidon kiinteistö- ja laitekustannukset.

Hallituksen mallissa kaluston vuokrauskustannukset sekä rata- ja viranomaismaksut ovat kaikille toimijoille samat.

JULKAISTU 11.10. 2017

Sivu päivitetty: 24.3.2018

Raideliikenteen tulevaisuus