Tavaraliikenteen kuljetusmäärät

 2000-luvun alkupuolella kotimaan tavaraliikenteen kuljetukset olivat vuosittain lähes 450 milj.tonnia ja saavuttivat 470 milj. tonnia vuonna 2008. Sen jälkeen kuljetukset ovat vähentyneet pitkään jatkuneen talouden taantuman takia eivätkä määrät ole palautuneet pudotusta edeltäneelle tasolle. Kuljetusmuotojen osuudet ovat kuitenkin pysytelleen likimain samansuuruisina viime vuosina (Liikennejärjestelmä.fi). 1

Vuonna 2013 kotimaan tavaraliikenteessä kuljetettiin kaikkiaan 311 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli yli 7 % vähemmän kuin vuonna 2012 (Liikennejärjestelmä.fi). 2 Tavaraliikenteen kokonaismäärä on laskenut. Huippuvuonna 2010 tavaraliikenteessä liikkui peräti 446 miljoonaa tonnia rahtia.

Rautatierahdin huippuvuonna 2006 kuljetettiin  43,6 miljoona tonnia rahtia, josta määrä on vähentynytvuoden 2013 36,4 miljoonaan tonniin. Rautateiden tavaraliikenne on kuitenkin vilkastunut vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vertailukohteena voi käyttää vuoden 2009 ennätyksellisen alhaista 32,9 miljoonaa tonnia tavaraa.

Vuoden 2010 jälkeen kotimaan tavaraliikenteen suoritemäärät ovat kokonaisuudessaan laskeneet. Kuljetussuorite kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.

Liikenneviraston tilastot

Tavaraliikenteen tonnit ja tonnikilometrit tavararyhmittäin vuosina 2010 - 2014

  • Tavaraliikenteen tonnit 2005-2014
  • Tavaraliikenteen tonnikilometrit 2005-2014
  • Tavaraliikenteen kuljetusvirrat vuonna 2014
  • Kaupallisen vaunukuormaliikenteen tavaran paino välimatkaryhmittäin vuosina 2001–2014
  • Suomen ja ulkomaiden rautateiden välinen yhdysliikenne vuonna 2014

1 11.7.2015, Liikennejärjestelmä.fi
2 Liikennejärjestelmä.fi luettu 23.7.2015
 

Sivu päivitetty: 24.1.2018