Rataverkon kunnossapito

Rataverkkoa on pidettävä jatkuvasti kunnossa. Kunnossapitoa suoritetaan päällysrakenteelle (kiskoille, pölkyille, vaihteille ja tukikerrokselle), alusrakenteille, tasoristeyksille, silloille, liikenteenohjaus- ja turvalaitteille, sähkörata- ja vahvavirtalaitteille sekä maa-alueille. Korjaustoimenpiteiden tarvetta kartoitetaan tarkastuksissa ja radan kunnon seurannassa.

Rataverkon kunnossapitoa suorittavat yritykset ja sen kilpailuttaa Liikennevirasto. Suomen rataverkko on jaettu 12 kunnossapitoalueeseen.Rataverkon kunnon tarkastukset ja kunnossapito vaativat erityisosaamista, erikoiskalustoa ja erikoismateriaaleja. Kunnossapitotyötä tehdään myös kaupallisen liikenteen ehdoin tietyissä työraoissa.

Kunnossapitoa hankitaan seuraavista:

  • radan päällysrakenne ja turvalaitteet
  • sähkörata ja sähkövoimatekniikka
  • tietoliikennejärjestelmät
  • asema- ja laiturialueet
  • kiinteistöt sisältäen LVIA:n (lämpö-, vesi- ja ilmastointiautomaation)
  • erikoisjärjestelmät (kaluston valvontalaitteet).

http://www.liikennevirasto.fi/palveluntuottajat/hankinnat#.VqHr9MfLjTE

Kilpailutuksen aikataulu

Kaikki kunnossapitoalueet kilpailutetaan viiden vuoden välein. Kilpailutus tehdään hankintalainsäädännön mukaisesti.

Sivu päivitetty: 24.1.2018