Raportit

Raideliikenteestä on valtavasti aineistoja niin Suomesta kuin ulkomailta. Tähän on koottu kiinnostavaa aineistoa erilaisista tilastoista, selvityksistä ja opinnäytteistä.

Eri instituutioiden selvityksiä

Helsingin seudun joukkoliikenne-kuntayhtymän HJL-barometri 2013
 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen raportti "Liikenneverkot ja kilpailutuksen vaikutukset – esimerkkinä bussiliikenteen kilpailutus
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimus "Suomen rautateiden kehitys"

Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus PTT:n raportti "Liikenneverkko ja kansantalous - Suomi-Ruotsi vertailua

Raideammattilaisten Joukkoliikennebarometri 2010
Raideammattilaisten Joukkoliikennebarometri 2013      

Raideammattilaisten Joukkoliikennebarometri 2017

Suomi

Uudet yhteydet ja visiot

Helsinki-Tallinna tunnelin esiselvitys
Jäämeren rautatie -raportti
Läntinen Jäämeren rata
Raideliikenteen verkkoselvitys
Raideliikennetilastot
Liikenneviraston kattavat aineistot ja avoin data
Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle ​

Alueellisia raidesuunnitelmia

Joukkoliikennebarometrit eri vuosilta, viimeisin 2013
Lapin alueen

Espoon kaupunkiraideliikenteen visio
HSL Raideliikenteen hyödyt
Pisara-rata
Tunnin junan selvitys
Turun raitiotien selvitykset
HSLn tutkimukset
Helsingin yleiskaavan mukaisen raideliikenteen vaikutukset saavutettavuuteen
Raide-Jokerin selvitykset
Tampereen raitiotien taustaselvitykset
Liikenteen tutkimuskeskus VERNE Tampereen teknillisessä yliopistossa (Paljon erilaista tutkimustietoa)

Kansainvälisiä selvityksiä

Economic Impacts of Urban Rail Transport
Rail Baltica
Erään maailman johtavan joukkoliikennekonsultin Jarret Walkerin blogi
A Tale of Many Cities: Universal Patterns in Human Urban Mobility
Improving railway safety
Junien täsmällisyydestä
Kv-rautatieliiton tilastot
Eurostatin liikennetilastot
Boston Consulting Group: The 2015 European Railway Performance Index

Boston Consulting Group: The 2017 European Railway Performance Index

Sivu päivitetty: 24.1.2018