Häiriötilanteet

Raideliikenteessä täsmällisyys on usein esillä keskusteluissa. Liikenteen täsmällisyydelle on asetettu korkeat vaatimukset.

Raideliikenne on erittäin vaativa työympäristö. Ja raiteilla esiintyy myös poikkeustilanteita, joista johtuen liikenne ei kulje. Häiriö voi olla pieni tai suuri, mutta aina sen hoitaminen vaatii raideliikenteen henkilökunnalta tilanneherkkyyttä ja erityistä aktiivisuutta.

Epätäsmällisyyttä aiheuttavat tekijät voidaan jakaa radanpitäjästä johtuviin, liikennöitsijästä johtuviin sekä ulkopuolisiin tekijöihin. Ulkopuolisia tekijöitä, joihin ei juuri voida etukäteen vaikuttaa ovat mm. sää- ja keliolosuhteet, onnettomuudet sekä ilkivalta. Radanpidosta johtuvia syitä ovat mm. radan kunnossapito- ja rakennustyöt, liikenteenohjausjärjestelmien viat ja turvalaiteviat sekä ratavauriot. Liikennöitsijästä johtuvia tekijöitä ovat taas mm. veturi- ja kalustoviat, henkilökunta- ja kalustekiertoihin liittyvät syytä sekä kaluston kokoonpanoon ja lastaukseen liittyvät syyt.

Lisäksi suuri osa myöhästymisistä raideliikenteessä johtuu ns. sekundäärisistä syistä eli aiemmin tapahtunut poikkeustilanne vaikuttaa laajasti muuhunkin liikenteeseen.

Kaikissa poikkeustilanteissa raideliikenteen henkilökunnan ensisijainen tehtävä on huolehtia matkustajien turvallisuuden säilymisestä.

Liikennevirasto seuraa rautatieliikenteen täsmällisyyttä.

Sivu päivitetty: 24.1.2018